Tenaamstelling van een rekening: dit moet je weten

/
shopping business money pay
Photo by Pixabay on Pexels.com

Een bankrekening heeft een unieke tenaamstelling, ook wel de rekeninghouder genoemd. Deze tenaamstelling geeft aan wie de rekening toebehoort en wie erover mag beschikken. Het is belangrijk om de juiste tenaamstelling te hebben, omdat dit gevolgen kan hebben voor de verantwoordelijkheid voor eventuele schulden en de toegang tot de rekening.

Soorten tenaamstelling

Er zijn verschillende soorten tenaamstellingen voor een bankrekening. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • Eenpersoonsrekening: de rekening is op naam gesteld van één persoon. Alleen deze persoon heeft toegang tot de rekening en is verantwoordelijk voor eventuele schulden.
 • Samenrekening: de rekening is op naam gesteld van meerdere personen. Iedereen die op de rekening staat, heeft toegang tot de rekening en is verantwoordelijk voor eventuele schulden.
 • Rekening op naam van een bedrijf: de rekening is op naam gesteld van een bedrijf. Alleen de eigenaren of gevolmachtigden van het bedrijf hebben toegang tot de rekening en zijn verantwoordelijk voor eventuele schulden.
 • Rekening op naam van een stichting of vereniging: de rekening is op naam gesteld van een stichting of vereniging. Alleen de bestuursleden van de stichting of vereniging hebben toegang tot de rekening en zijn verantwoordelijk voor eventuele schulden.
 • Derdenrekening: de rekening is op naam gesteld van een derde partij. Dit kan bijvoorbeeld een kind of een bewindvoerder zijn. De derde partij heeft toegang tot de rekening en is verantwoordelijk voor eventuele schulden.

Hoe de tenaamstelling wijzigen

Het is belangrijk om de tenaamstelling van een rekening regelmatig te controleren en te wijzigen indien nodig. Hieronder volgen enkele situaties waarin het verstandig kan zijn om de tenaamstelling van een rekening te wijzigen:

 • Na een scheiding: als een echtpaar gaat scheiden, kan het verstandig zijn om de tenaamstelling van de rekeningen aan te passen.
 • Na een overlijden: als iemand overlijdt, kan het verstandig zijn om de tenaamstelling van de rekeningen aan te passen. Bijvoorbeeld als de rekening op naam stond van de overledene en er een erfgenaam is die de rekening over wil nemen.
 • Bij verandering van werkgever: als iemand van werkgever verandert, kan het verstandig zijn om de salarisrekening aan te passen naar de naam van de nieuwe werkgever.
 • Bij verandering van adres: als iemand verhuist, kan het verstandig zijn om de tenaamstelling van de rekening aan te passen naar het nieuwe adres.
 • Het wijzigen van de tenaamstelling van een rekening kan vaak gedaan worden door een formulier in te vullen en in te sturen naar de bank. Soms is het ook mogelijk om dit via internet banking te doen. Het is belangrijk om te controleren of er bij de wijziging van de tenaamstelling geen kosten in rekening worden gebracht.
 • In samenvatting, de tenaamstelling van een rekening is een unieke naam die aangeeft wie de rekening toebehoort en wie erover mag beschikken. Er zijn verschillende soorten tenaamstellingen, zoals eenpersoonsrekening, samenrekening, rekening op naam van een bedrijf, stichting of vereniging. Het is belangrijk om de tenaamstelling regelmatig te controleren en te wijzigen indien nodig. Dit kan vaak gedaan worden door een formulier in te vullen en in te sturen naar de bank.

Laatste blog berichten