Geen btw op hasj of wiet, hoe zit dat in Nederland?

/
close up photo of person holding blunt
Photo by Kindel Media on Pexels.com

In Nederland is het gebruik van hasj en wiet voor recreatief gebruik nog steeds verboden, hoewel er een beleid van gedoogd wordt toegepast. Er zijn echter specifieke regels rondom btw op hasj en wiet in Nederland, die we in dit artikel zullen bespreken. Voordat we in detail ingaan op de regels rondom btw op hasj en wiet, is het belangrijk om te weten wat btw precies is.

Wat is btw?

Btw, ofwel omzetbelasting, is een belasting die geheven wordt op goederen en diensten. Het is een indirecte belasting, wat betekent dat de consument uiteindelijk de belasting betaalt. Btw wordt geheven op een percentage van de prijs van het product of de dienst. Btw is een belasting die vaak op de prijs van de producten en diensten wordt toegevoegd. In Nederland is het btw tarief 21%. Dit betekent dat er 21% btw wordt toegevoegd aan de prijs van een product of dienst.

Wat is de huidige wetgeving?

In Nederland is het verboden om hasj en wiet te produceren, verkopen of bezitten voor recreatief gebruik. Er is echter een beleid van gedoogd waarbij coffeeshops, in sommige gevallen, toch hasj en wiet mogen verkopen. Ondanks dit beleid, is de verkoop van hasj en wiet nog steeds niet legaal, dus er geldt geen btw op deze producten.

Welke implicaties heeft dit voor de btw op hasj en wiet?

Doordat de verkoop van hasj en wiet nog steeds niet legaal is, worden er geen btw op deze producten geheven. Dit betekent dat de prijzen van hasj en wiet in coffeeshops vaak lager zijn dan bijvoorbeeld in landen waar het legaal is. Ook betekent dit dat de coffeeshops zelf geen btw hoeven af te dragen aan de belastingdienst. Dit kan echter wel implicaties hebben voor de coffeeshops, aangezien zij zich niet geregistreerd hebben bij de belastingdienst en dus niet aan de wetgeving voldoen.

Medicinale wiet

Er is een uitzondering op de regel dat er geen btw geheven wordt op hasj en wiet in Nederland. Medicinale wiet is wel legaal en wordt verkocht in apotheken, hier geldt wel btw op. Dit betekent dat de prijzen van medicinale wiet in Nederland hoger zijn dan de prijzen van recreatieve wiet, omdat er btw geheven wordt.

Conclusie: Dus inderdaad geen btw op hasj en wiet

In Nederland is de verkoop van hasj en wiet voor recreatief gebruik nog steeds verboden, dus er geldt geen btw op deze producten. Er is een uitzondering voor medicinale wiet die wel legaal verkocht wordt en hier geldt wel btw op. Hoewel het gedoogbeleid bestaat, het is belangrijk te weten dat de verkoop van hasj en wiet nog steeds niet legaal is en dat de wetgeving hieromtrent kan veranderen. Dit kan implicaties hebben voor de coffeeshops die hasj en wiet verkopen, omdat zij zich niet geregistreerd hebben bij de belastingdienst en dus niet aan de wetgeving voldoen.

Laatste blog berichten