5 tips voor meer liquiditeit in een IT-bedrijf

silver and black stethoscope on 100 indian rupee bill

Liquiditeit staat voor de snelheid waarin een bedrijf zijn tegoeden kan omzetten in geld. Die tegoeden kunnen bijvoorbeeld uitstaande facturen zijn. Liquiditeitsproblemen ontstaan pas wanneer een bedrijf onvoldoende liquide middelen heeft om aan zijn kortlopende financiële verplichtingen te voldoen. Dit houdt in dat een bedrijf niet op korte termijn in staat is om op tijd zijn rekeningen, lonen, leveranciersbetalingen of andere verplichtingen te voldoen. Dit kan zich zelfs voordoen bij winstgevende bedrijven. Het is dus van groot belang om liquiditeitsproblemen voor te zijn, want deze problemen kunnen uitmonden in cashflow tekorten die de bedrijfsvoering ernstig belemmeren en zelfs voor een faillissement kunnen zorgen.

Ieder bedrijf kan met dit fenomeen te maken krijgen, ook binnen de IT-sector liggen de gevaren op de loer; neem daarom deze 5 tips mee voor een betere liquiditeit.

Allereerst, hoe bereken je de liquiditeit?

De meest gehanteerde som die gehanteerd wordt voor het berekenen van de liquiditeit is: liquiditeitsratio = vlottende activa x 100/ vlottende passiva.

Dit houdt in dat de nu beschikbare financiën, maal honderd, gedeeld worden door de nu lopende, kortdurende schulden. Het spreekt voor zich dat een hogere liquiditeitsratio beter is ten opzichte van de schulden. Normaliter zal een accountant dit berekenen voor een onderneming. Op het moment dat de liquiditeit in gevaar komt, kunnen bedrijven ervoor kiezen een tijdelijke bedrijfslening af te sluiten bij een zakenbank als Swishfund, zodat directe schuldeisers betaald kunnen worden. Uiteraard moet er voldoende mogelijkheid zijn om de bedrijfslening ook verantwoord te kunnen aflossen.

5 x tips voor verbetering liquiditeit

Wat zijn 5 krachtige methodes die ingezet kunnen worden om de liquiditeit van een IT-bedrijf te vergroten? Want als IT-bedrijf kun je vaak lang met projecten voor klanten bezig zijn.

  1. Facturatie en debiteurenbeheer. Om de liquiditeit te verhogen is een strak geolied debiteurenbeheer erg belangrijk. Denk hierbij aan het uitbesteden van de facturen aan een facturatie bedrijf; zij betalen meestal binnen 24 uur de factuur uit, tot ca 90% van het factuurbedrag. Het kost wat, maar op deze wijze wordt de liquiditeit gewaarborgd; het factuurbedrag is vrijwel direct binnen.
  2. Bedingen van langere betalingstermijnen. Het geeft veel financiële lucht en ruimte indien je als bedrijf niet binnen 2 of 4 weken een factuur hoeft te voldoen, maar hier bijvoorbeeld 2 maanden de tijd voor krijgt. Probeer een dergelijke betalingstermijn overeen te komen met crediteuren.
  3. Kostenreductie. Het ligt zo voor de hand; besparen op kosten. Ga als bedrijf eens kritisch na waar op kosten bespaard kan worden, zelfs als dit overstappen betekent op een andere leverancier. Spreek nieuwe tarieven af en schrap onnodige kosten.
  4. Omzet verhogen. Uiteraard het doel van ieder bedrijf, maar binnen de IT-sector kan de omzet soms grillig verlopen. Adverteren op directe kanalen als Google Adwords kan soms een boost aan nieuwe klanten opleveren.
  5. Afsluiten bedrijfslening. Bedrijven met een tijdelijk liquiditeitsprobleem sluiten vaak een bedrijfslening af om bedrijfskosten ad hoc te kunnen dekken, zodat de liquiditeit gewaarborgd kan worden.

De bovenstaande 5 maatregelen zijn de meest ingezette en voor de hand liggende manieren waarop IT-bedrijven hun liquiditeit verhogen, zodat een onnodige bedrijfsbeëindiging of faillissement kan worden afgewend.

Laatste blog berichten